Benátské štuky

Štukatérské práce
Uměleckořemeslné práce
Rekonstrukce historických objektů

Služby

Štukatérské práce v exteriéru

Obnova historických fasád, modelace chybějících prvků, obnova fasád na klíč a obnova nebo kopie stávajících prvků, jako jsou římsy, šambrány, girlandy, čučky, balustrády, reliéfy, bosáže, konzole, zubořezy, vejcovce, perlovce nebo listovce.

Štukatérské práce v interiéru

Sádrová štuková výzdoba, výzdoba stropů, stěn a schodišť, sádrové kletované omítky, pozlacování prvků.

Benátský štuk

Realizace benátských a marockých štuků v interiérech, jako jsou koupelny, stropy, stěny apod.

Realizace benátských štuků v exteriérech (románský a římský cement).

Imitace kamene - umělý kámen

Tvorba umělého kamene a štukatérských prvků odléváním z románského cementu, v minulosti známého jako kufsteinské vápno.